Litteraturfest på Røros

Jan Erik fikk sine første noveller på trykk i 1972

Jan Erik fikk sine første noveller på trykk i 1972

Fredag 2. oktober vil Jan Erik delta på Litteraturfesten på Røros for å snakke om sitt forfatterskap. Dette skjer i et samarbeid mellom Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venneforening og arrangøren av litteraturfesten, Røros Litteraturlag.

Innslaget til Pressemusets venneforening er tredelt. Ola Jonsmoen vil snakke om sitt eget forfatterskap. Jon Høsøien snakker om Johan Falkberget. Og de tre innslagene kommer under felles tittel: Fjeld-Ljom som arnested for lokale forfattere.

Johan Falkberget hadde sine første fortellinger på trykk nettopp i Fjeld-Ljom. Ola Jonsmoen, skolemann og forfatter bosatt på Auma, har også hatt en rekke fortellinger og petiter på trykk i Fjell-Ljom, gjerne illustrert av hustruen Unni-Lise Jonsmoen.

Jan Erik arbeidet som journalist i Fjell-Ljom fra 1973. Han hadde da alt hatt flere noveller på trykk i bladet Western. Journalistikken ble levebrød i mange år, og sirkelen er nå på sett og vis sluttet i og med utgivelsen av romanserien Rosemalt som Jan Erik skriver sammen med Annikki Torgersen. Serien henter sin handling fra det distriktet som var Fjell-Ljoms nedslagsområde mens Jan Erik jobbet i avisa.

Program for litteraturfesten: www.litteraturfest.no

Venneforeningens hjemmeside: www.fjeld-ljom.no