Persongalleri

Rosemalt, Rebekka, illustrasjon bok 1Rebekka Lie, 17 år ved begynnelsen av bok 1 i 1881. Hun er foreldreløs og drømmer om å bli malerinne, men må i stedet ta tjeneste hos slektninger på gården Lie i Østerdalen.

Ulf Gaupli, sønn fra husmannsplassen Gaupli, får straks et godt øye til Rebekka.

Johannes, Rebekkas og Ulfs sønn.

Emmanuel, litt mislykket, forkommen og romantisk kunstmaler som reiser rundt og tilbyr tjenestene sine som rose- og dekorasjonsmaler. Får i oppdrag å utsmykke storstuen på Lie.

Mormor Esther, Rebekkas ankerpunkt i livet som hun har bodd sammen med siden foreldrene døde, men som ikke lenger kan ta seg av Rebekka.

Jens Våler, Rebekkas barndomskjæreste som utvandrer til Amerika sammen med vennen Ola.

Alf Thorkildsen, kunstmaler som har vært Rebekkas nabo og læremester gjennom barndommen og ungdommen. Flytter til Kristiania.

Haavard Lie, Storbonden på Lie, Rebekkas slektning som tar godt imot Rebekka.

Nicoline Lie, gift med Haavard, klarer ikke å gi gården en arving, og er blitt en streng og bitter kvinne.

Tharald, Rebekkas farfar som flytter tilbake til gården på eldre dager.

Knut, yngre bror av Tharald og Haavard, utvandret til Amerika. Knyttet til Margot.

Bertha, den eldste innejenta på Lie som tar godt imot Rebekka.

Jensine, yngre innejente som føler sin posisjon truet da Rebekka kommer til Lie. Blir etter hvert vist bort fra gården.

Andrine, datter av Jensine, som tas hånd om av Margot.

Margot, den gamle og mystiske budeia som har bodd i fjøset siden hun var ungjente.

Peder, eldre dreng på Lie.

Jon, yngre dreng på Lie.

Sigrid, oppvokst på nabogården Søndre Lie, får tjeneste på Lie og et godt øye til Jon.

Andreas, sønn av husmann, gjetergutt og senere dreng på Lie. Far til Andrine.

Tord Gaupli, grovbygd husmann med skremmende framferd.

Kari på Bua, driver landhandelen i bygda.

Kristine, datter av Kari.

Inga og Steinar, tvillingbarn av Kristine etter at hun ble voldtatt av Tord Gaupli. Inga arver ondskapen etter Tord, Steinar arver utseendet.

Cecilie, Nicolines barndomsvenninne fra Kristiania. Blir igjen i grenda etter et besøk der.

Sunniva, jordmor, får etter hvert et nært forhold til Cecilie.

Borghild, ugift småbrukerkone av taterslekt, huser Ulf når han er på rømmen.

Alda og Brynhild, Borghilds to døtre.

Hans Rotnes, bonde og skogeier som trakasserer Borghild.

Aslak, leder for taterfølget som besøker Lie.

Alexander (Alex), avdød tvillingbror av Aslak.

Ursula, enke etter Alex, fostermor til Ulf i unge år.

Egil, sønn av Ursula og Alex. Som en bror for Ulf.

Bernhard, lasskjører og småbruker

Live, halvsøster til Borghild, gift med Bernhard, får et forhold til Ulf da han er på rømmen.

Klara, svensk lasskjører fra Kløvsjø. Ulf gifter seg med henne.

Christopher Dahl, Nicolines bortadopterte sønn fra ungdommen.

Gustav Larssen, maler, far til Christopher, bosatt i Frankrike.

Guri, tjenestepike hos Rebekka da hun studerer ved malerskolene i Kristiania og Paris.

Ida Amalie, Guris datter.

Bettina K, ung velstående malerstudent i Kristiania, blir nær venninne med Rebekka.

Jalul, modell i Paris, fra Algerie.

Orchidée, datter av Bettina K og Jalul.

Carl Fredrik, advokat, slektning av Bettina K som gjør kur til Rebekka da hun er elev ved malerskolen.

Sivert Uppigard, talentfull malerelev fra Gudbrandsdalen, også han får et godt øye til Rebekka.