Videodokumentasjon for Pressemuseet på Røros

Jan Erik er sammen med kollega Steinar Bendiksvoll engasjert til å gjøre videodokumentasjon for Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros.

Jan Erik var den siste journalisten som arbeidet i de gamle avislokalene ved Hitterelva i Røros, mens det fortsatt ble laget avis tre dager i uka på det gamle tekniske utstyret som ennå er intakt og som nå er museum.

Link til Venneforeningens egne hjemmesider.

«Ljomen fra fjellet» er jubileumsfilmen som vi i 2016 laget til Fjell-Ljoms 130-års jubileum. Samtidig feiret Pressemuseet 30-års jubileum.


Lokalavisa Fjell-Ljom på Røros lever i beste velgående, 130 år etter at den ble startet. Ikke bare det, i motsetning til de fleste papiraviser så øker den opplaget og bedrer økonomien. Dagens redaktør Bjørn Tore Hindklev forteller i dette intervjuet om Fjell-Ljom anno 2016.


I 1982 ble det laget en jubileumsfilm i forbindelse med at avisa Arbeidets Rett på Røros fylte 75 år. Filmen ble laget av Steinar Bendiksvoll og hans selskap Rørosfilm. Jan Erik var med på dette prosjektet, og har arbeidet flere år som journalist i samme avis. Nå er filmen digitalisert og gjort tilgjengelig. Filmen gir et godt innblikk i avisdrift på 80-tallet.


Nye opptak i dokumentasjonen av den redaksjonelle avishistorien på Røros er gjort i oktober 2015. Her kommer den første videoen, et intervju med Jon Høsøien, rørosing med over 50 års erfaring som pressemann.

Her er et intervju med de to redaktørene i henholdsvis Arbeidets Rett og Fjell-Ljom på begynnelsen av 1970-tallet. Erling Sven Busch og Jens Olai Jenssen.

 

Fredag 2. oktober 2015 sto Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom som medarrangør under Litteraturfesten på Røros. Et program der det ble holdt tre foredrag i Storstuggu. Jon Høsøien snakket om journalisten Johan Falkberget. Ola Jonsmoen snakket om «Fjeld-Ljom som gav diktet ein sjanse – Lokalavisa opninga til parnasset?». Jan Erik Øvergård snakket om egne erfaringer, fra journalistikk til serielitteratur.


Opptak fra juni 2015:

Her samtaler Jan Erik med leder av Venneforeningen, Per Hvamstad, om Fjell-Ljoms historie.

Jan Erik har donert alt det gamle kamerautstyret han brukte som journalist, til Pressemuseet på Røros. Her forteller han leder av Venneforeningen, Per Hvamstad, om de ulike kameraene.

 

Einar Galaaen har en lang karriere som pressemann, og har vært innom Fjell-Ljom både som avisbud, regningsbud, vikar for trykkeren, journalistlærling og til sist redaktør, i flere runder. Einar er født og oppvokst på Røros, ikke langt fra avishuset ved Hitterelva.

 

Arne Ingar Bækken er vaktsjef i Arbeidets Rett, og har vært med på alle de store omveltningene i avisbransjen fra 70-tallet og fram til i dag.

 

Avishistorien på Røros er rik, både på publikasjoner og markante personligheter. Arne Ingar Bækken har studert avishistorien, ved siden av arbeidet som journalist, redaksjonssekretær og vaktsjef i Arbeidets Rett. Her tar han oss gjennom historien fra 1868 og fram til nyere tid.

 

Aage Aas og Kjell T. Olsen har gjennom en årrekke vært frivillige støttespillere til Fjell-Ljom på Røros, og de har også begge arbeidet som sportsreportere på fritiden. Her forteller de om sitt forhold til Fjell-Ljom og hva lokalavisene har betydd for den lokale idretten.

AOF laget i 1935 en 30-minutters reklamefilm for Arbeidets Rett. Filmen inneholder mange morsomme klipp både fra Røros og bygdene rundt. Her er en liten smakebit.

Dette er en kort promoteringsvideo for hele prosjektet, for å gi et lite inntrykk av hvilken historisk informasjon vi ønsker å dokumentere og bevare for ettertiden. Dersom vi får tilstrekkelig finansiering, vil det bli laget flere tilsvarende intervjuer som i sin tur både blir gjort tilgjengelig som separate klipp og redigert ned til et program.