Rosa Bonheur (1822 – 1899)

Edouard Louis Dubufe: Rosa Bonheur with bull.1857.

Rosa Bonheur med okse. Malt i 1857 av Edouard Lois Dubufe.

Rosa Bonheur (1822 – 1899) var en fransk dyremaler og skulptør, og verkene hennes ble viden kjent og ettertraktet i hennes levetid. Hennes malerier ble vist frem i parisersalongen to ganger, den første I 1848, den andre I 1853.

Hun er født i Bordeaux, og vokst opp i en kunstnerisk familie, som flyttet til Paris da hun var seks. Etter å ha blitt kastet ut av diverse skoler på grunn av bråk, bestemte faren seg, som var kunstner, for å gi henne undervisning som maler. Da var hun tolv.

Hun begynte sin undervisning, slik det var vanlig på den tiden, med å kopiere tegninger og bilder i bøker, og tegne etter figurer og skulpturer. Etter hvert begynte hun å gjøre studier av husdyr. Da hun var seksten begynte hun å kopiere malerier på Louvre. Hun begynte også å studere dyreanatomi ved å overvære disseksjon av døde dyr.

rm_rosaBonheur_hestemarked

Hestemarked malt av Rosa Bonheur

Hennes bilder ble etter hvert svært populære i både Frankrike og England.

Interessen for hennes bilder har nok av og til blitt overskygget av hennes måte å leve på, og vennene hun omgikk med. Hun røkte sigaretter, og gikk i bukser, det siste påsto hun var av praktiske grunner når hun malte.

rm_rosaBonheur_kalver

Rosa Bonheur, kalver.