München

Maleren Eilif Peterssen tegnet av Christian Krogh. Kilde: Wikipedia

Maleren Eilif Peterssen tegnet av Christian Krogh.
(Kilde: Wikipedia)

Det berømte kunstakademiet og det livlige kunstlivet i byen hadde allerede i begynnelsen av 1870-årene trukket til seg en rekke unge norske malere. De viktigste mannlige malere var Eilif Peterssen, Erik Werenskjold, Gerd Munthe, Hans Heyerdahl og Christian Skredsvik.

Elisabeth Sinding kom allerede i 1970. Snart fulgte malerinnene etter, som Elisabeth Sinding (1870), Harriet Backer (1874), Asta Nørregaard og Kitty Kielland (1875). Med unntak av Sinding ble maleren Eilif Peterssen den viktigste lærer og inspirator for disse damene.

Det var gjennom det de lærte i München at kvinnene for alvor markerte seg i kunstlivet hjemme i Norge. De grep det nye som rørte seg i tiden, og fjernet seg fra Düsseldorfskolens motivoppfatning og den teknikk de lærte seg hos düsseldorferen Bergsllien hjemme i Kristiania.