Koppang stasjon

Koppang stasjon(1880–1890. Foto: Axel Lindahl) Kilde: Wikipedia

Koppang stasjon 1880–1890. Foto: Axel Lindahl
(Kilde: Wikipedia)

Da Røros banen var ferdig i 1877, ble det satt opp en daglig forbindelse mellom Oslo og Trondheim. De første årene måtte de reisende overnatte på Koppang eller Tynset fordi toget, som i dag tar 6 timer, brukte så lang tid.

Sommeren 1881, dvs. ikke så lenge etter at Rebekka tok toget fra Hamar til Lilleelvedalen ble det satt opp en sommerrute med direktetog. Det brukte 19 timer på turen.

Det var tre overnattingssteder for de reisende på Koppang. Jernbanehotellet (tidligere Central hotel),  Hansen Hotel og Koppang hotell, alle tre private.

I begynnelsen kunne det være mangel på losjiplasser, og jernbanen oppfordret derfor hotellene til å utvide, noe to av dem gjorde. Da jernbanen satte opp direkteruter på sommeren, mistet hotellene naturlig nok en hel del gjester. Og da Tynset høsten 1985 ble overnattingsstasjon for både nord- og sørgående tog, ble det vanskelige tider for hotellene på Koppang. Hotelleierne Berntsen og Hansen søkte derfor stortinget om erstatning for tapet pga. den nye togordningen.

I bok 1 skriver vi at ”Maten (på overnattingsstedet på Koppang) besto av en mørk ubestemmelig lapskaus som viste seg å være overraskende god. Det samme gjaldt det grove flatbrødet». Imidlertid må det sies at ikke alle hotellene og restaurantene var i stand til å gi den service de reisende forventet. Sommeren 1878 var det flere innlegg i avisene som klaget over maten. En passasjer skrev at maten han fikk servert på Centralhotellet på Koppang ble servert med ”ildesmakende” eller uspiselige poteter. I stedet fikk han smørbrød, men med harskt smør. Når han så neste dag fikk frokost på Alvdal stasjon var både smørbrød og kaffe høyst miserable, men middagen på Røros var god! (kilde: Bjerke & Stenersen: Rørosbanen, Hamar 2002) . Så det kan se ut som om servicen har tatt seg godt opp på de tre årene som er gått. Så sier da også de samme kilder at det etter hvert er heller ros enn ris som ble gitt til forpleiningen underveis.