Gården Øvergård i Os

Jan Erik er fra gården Øvergård i Os i Østerdalen. Gården het opprinnelig Os Øvre, og går i dagligtale under navnet «Øver».

Os kirke ligger der den første bosetningen i kommunen var.

Os kirke ligger der den første bosetningen i Os var.

Øver er skilt ut fra det som må ha vært en del av den første bosetningen i Os kommune. Navnet Os kommer av elvene som møtes nede i dalbunnen. Vangrøfta fra vest og Glåma fra nordøst. Fra Øver, og de andre gårdene i grenda som kalles Osgarden, er det vidt utsyn over dalen og fjellene rundt. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor det var her de første som bosatte seg i bygda begynte å rydde jord og bygge sine hus.

Her ligger også kirken, like ved gårdene.

Tyngdepunktet i bygda skiftet da jernbanen kom på slutten av 1800-tallet. Sporet ble lagt nede i dalbunnen, på den andre siden av elven. Her vokste stasjonsbyen opp fram mot 1900.

Man vet ikke med sikkerhet når den første bosetningen kom. Bygdeboka for Os antyder en opprinnelse før vikingetid (ca 800 – 1050). Sikre kilder for bosetting har man først fra etter svartedauden, nærmere bestemt fra 1577.

Osgarden og Os kirke, flyfoto 1982.

Osgarden og Os kirke, flyfoto 1982.

Fra 1660-tallet kan man i kildene se gårdene med navn slik vi kjenner det også i nyere tid: Oppstu, Ustu, Yter, Øver, Nystu, Ivarsan, Trøa og Haugen. Helt fram til andre verdenskrig lå de seks førstnevnte av disse gårdene i en tett klynge ikke langt fra kirken. Navnet Osgarden viser at gardklyngen har vært sett på som en felles enhet, selv om det var ulike eiere.

Det meste av bebyggelsen på Osgarden som man kan se i dag er fra tidlig 1940-tall og nyere. Det har sin enkle forklaring i at hele Osgarden brant ned 2. mai 1940. Det var tyskerne som stakk fyr på disse og flere andre gårder i Os da de møtte motstand under framrykningen nordover.

Øvergård, i dagligtale Øver, flyfoto fra 1982.

Øvergård, i dagligtale Øver, flyfoto fra 1982.

Da gårdene skulle bygges opp igjen, noe som skjedde i løpet av krigsårene, ble grensene endret, slik at det ble bedre avstand mellom tunene på de ulike gårdene.

Øvergård eies og drives i dag av Jan Eriks søster Vigdis Øvergård.