Kvinnelige 1880-talls malere

Tre katter i  en hatt , malt av Elisabeth Sinding i 1888. Kilde: gwp.noa

Tre katter i en hatt , malt av Elisabeth Sinding i 1888.
(Kilde: gwpa.no)

Det er først i 1880-årene at kvinnene for alvor trer inn i kunsthistorien, i hvert fall i Norge. Det er en av grunnene til  forfatteren har valgt å legge handlingen i Rosemalt til nettopp dette tiåret, der veldig mye spennende skjer.

De eldste av de kvinnelige malerne som tar seg malerutdanning og er aktive i denne perioden er:

Kitty Lange Kielland (1843 – 1914)
Harriet Backer (1845 – 1932)
Elisabeth Sinding (1846 – 1930)

 

Pike iblomstereng. Del av et maleri av AstaNørregaard.Kilde: nordic-aputsiaq.blogspot .com

Pike i blomstereng. Del av et maleri av Asta Nørregaard.
(Kilde: nordic-aputsiaq.blogspot .com)

 

 

Litt yngre er:
Asta Nørregård (1853 – 1933)
Marie Tannæs (1854 – 1939).

De yngste er:
Signe Scheel (1860 – 1942)
Marie Hauge (1864 -1931).

Portrett av Aasta Hansteen,1903, malt av Oda Krogh. Kilde: schirn-magazin.de

Portrett av Aasta Hansteen,1903, malt av Oda Krogh.
(Kilde: schirn-magazin.de)

Oda Krogh (1860 – 1935) bør også nevnes blant de yngre, selv om hun ikke fikk noe særlig formell utdanning. Hun debuterte på Høstutstillingen i 1886.

Tidligere  norske malerinner

Det har også vært kvinnelige malere også før denne tiden, både dyktige amatører og noen få som også har fått seg profesjonell utdanning. De betydeligste av dem er:

  • Mathilde Smith, (landskapsmaler)
  • Aasta Hansteen (portrettmaler)
  • Hedevik Erichsen, gift Lund (portrettmaler)
  • Christiane Schreiber (portrettmaler).

De er alle født i 1820-årene, og er deres utdannelse er knyttet til Düsseldorf-skolen av 1840-årene. Deres bilder preges av tidens rådende senromantiske  kunstoppfatning. De må ha æren for å ha forberedt grunnen for den neste generasjon malerinner ved å delta på offentlige utstillinger i de nystiftede kunstforeningene. I perioden 1847 til 1871 ble de all innkjøpt av Christiania Kunstforening til det årlige lotteriet med til sammen 32 verk. Mens Asta Hansteen og Hedevig Erichsen etter hvert sluttet å male, fortsatte både Christiane Schreiber og Mathilde Smith til sent i livet.