Malerkunst

I atelieret av Hans Heyerdahl  1888” . Kilde: Historieboka.no

I atelieret av Hans Heyerdahl 1888.
(Kilde: Historieboka.no)

Hvorfor er det ingen store kvinnelige malere i kunsthistorien? Ingen kvinnelig Michelangelo, Renoir, Gaugin eller Munch. Er det fordi kvinner rett og slett ikke har det rette malergenet?

Neppe.

Siden Annikki alltid har vært interessert i kunst, og maler selv, er dette et spørsmål hun har stilt seg lenge. Noen av svarene hun har kommet frem til, håper vi å få formidlet i bokserien Rosemalt.

For det har faktisk ikke vært noen store kvinnelige kunstnere i kunsthistorien. Det betyr ikke det samme som at det ikke har vært mange store kvinnelige malere gjennom tidene. Men kunsthistorien er jo ofte blitt skrevet og definert av menn. Men det er ikke eneste årsak.

"Relay hunting" av Rosa Bonheur (Kilde: Wikimedia commons)

«Relay hunting» av Rosa Bonheur (Kilde: Wikimedia commons)

Ett klart unntak finnes faktisk, og det er dyremalerinnen Rosa Bonheur.

Kvinnelige kunstnere har laget kunst til alle tider og over hele verden. Spesielle grener innenfor kunsten er ofte blitt assosiert med kvinner, som for eksempel tekstilkunst, men kjønnsrollemønsteret har kunnet variere i ulike samfunn og kulturer. Mange kunstformer dominert av kvinner er blitt definert ut av kunsthistorien som kunsthåndverk, i motsetning til finere kunst, som maleriet er en del av. Kvinner har opplevd mange utfordringer i forhold til kjønn innenfor kunstens verden. De har ofte møtt problemer i forhold til utdanning, studiereiser, utstillingsmuligheter og det å oppnå annerkjennelse.

Det er jo som regel menn som har definert hva som er kunst.