Lilleelvedalen stasjon

Lilleelvedalen stasjon. Fotograf: Worm-Petersen, Severin, 1910-30. KIlde: Digitalt museum

Lilleelvedalen stasjon. Fotograf: Worm-Petersen, Severin, 1910-30. KIlde: Digitalt museum

Stasjonsbyen Rebekka tar toget til fra Koppang er Lillelvedalen.

Lilleelvedalen var på Rebekkas tid navnet på  stasjonsbyen ved Rørosbanen, hvor hun skal gå av for å dra videre til gården og bygda Lie. Lilleelvedal ble eget herred i 1864.

I 1917 fikk bygda navnet Alvdal, fastsatt ved kongelig resolusjon.

 

rm_alvdalst1

Lilleelvdalen stasjon

Da jernbanen kom til bygda, fikk bygda egen stasjon. Det er en gammel trebygning som står der fremdeles. Nå kan man imidlertid ikke lenger kjøpe billetter der. Men en del av stasjonsbyningen er gjort om til en butikk hvor de selger masse spennende ting.

Da forfatteren var i Alvdal i mai, var hun så heldig å finne bilder av de gamle stasjonsmestrene hengende på veggen i butikken i den gamle stasjonsbygningen

 

Embret Thoresen, første stasjonsmester ved Lilleelvedalen stasjon, 1877-1890. Maleri som henger i stasjonsbygningen som nå er butikk.

Embret Thoresen, første stasjonsmester ved Lilleelvedalen stasjon, 1877-1890. Maleri bekostet av hans sønn som utvandret til Amerika.

Den aller første stasjonsmesteren var det ikke noe fotografi av, men de hadde derimot et gammelt maleri. Den første stasjonsmesteren het Embret Thoresen. På bilderammen står det: Embret Thoresen, den første stasjonsmester i Alvdal, 1877 til 1890. Gave fra hans sønn Oscar Thoresen.

Kanskje fikk Rebekka et glimt av ham da hun steg av toget på stasjonen.

 

 

 

Alvdal stasjonsbygning, 1888-90. Fotograf ukjent. (Kilde: Bibits.no)

Alvdal stasjonsbygning, 1888-90. Fotograf ukjent.
(Kilde: Bibits.no)