Martna på Røros

I bok 12 av Rosemalt, Gaupli, bringer handlingen oss til Røros, i slutten av februar, under den tradisjonelle Rørosmartnan. Dette er en handelstradisjon som går langt tilbake på 1800-tallet, og som er svært levende den dag i dag, selv om innholdet nok har endret seg noe siden den tiden vi skriver om.

roeraas_kirkeMartnan har vært viktig, ikke bare for de som bor i Røros, men også for landkommunene rundt, og martnan har alltid trukket til seg langveisfarende handelsfolk, både fra Norge og Sverige.

Tradisjonen har fått et oppsving de siste par tiårene, og er de siste årene besøkt av ca 80.000 mennesker under de hektiske martnasdagene. Det sier seg selv at det bidrar til å sette Bergstaden på hodet i noen dager, i en kommune med ca 5.500 fastboende.

Martnan begynner alltid tredje tirsdag i februar, og er en scene for alskens handelsvirksomhet, dans og moro.

Les mer om martnan på nettsidene: www.rorosmartnan.no