Mange i Värmland leser Rosemalt

karlstadBokmesse4

Annikki og Jan Erik på bokmesse i Karlstad

Etter to dager på Värmländsk Bokmässa i Karlstad, våger vi å påstå at det nå er mange svensker som leser Rosemalt på norsk. De 200 bøkene vi hadde tatt med for å dele ut gratis til besøkende på messen, forsvant fort, og fram til messen stengte på lørdag ettermiddag, forsvant også en ekstra eske med nesten 100 bøker. Da var vi helt tomme!

Det var utrolig mange hyggelige mennesker som stoppet opp og slo av en prat og tok imot en bok med løfte om å lese den. Värmland ligger nært Norge, og det er mange som har norske forbindelser. Dialekten i Värmland ligger også tettere opp mot norsk, så de fleste bedyret at de ikke hadde noe problem med å lese norsk. Mange i Värmland er det også som har slektninger i Norge.

Nå gjenstår å se om det er noen av våre svenske lesere som vil gå videre med de neste bøkene.