Kuslipp på Bergs klätt

I bok 3 av Rosemalt, Svartfossen, beskriver vi kuslippet på Lie. Gleden til dyrene når de slippes ut av fjøset etter en lang vinter, dagen før de skal tas opp til Vårsetra.

Kuslipp er ikke noe som bare hører historien til. På våren og forsommeren kan man fortsatt se det flere steder, både i Norge og i Sverige. I Bergs klätt naturreservat i Värmland lar de en flokk med kviger gå på beite for å holde kulturlandskapet vedlike.

1. mai 2014 var det selveste landshøvdingen i Värmland, Kenneth Johansson, som slapp kvigene fri. Dette ble gjort i forbindelse med åpningen av en ny led gjennom naturreservatet spesielt tilpasset for rullestolbrukere og barnevogner.

Mange hundre mennesker hadde møtt opp for å se kvigene slippe ut på beite.

;